Basisschool De Wegwijzer
Leden van de OV
De oudervereniging bestaat momenteel uit acht leden. Het gaat daarbij om een personeelslid en zeven ouders. Voor schooljaar 2016-2017 wordt de oudervereniging op de volgende manier geformeerd:
 
Personeelsgeleding  Rol
 Janou Janssen  Lid
 Jordi Jaeqx  Lid
 
 Oudergeleding  Rol
 Anita Bemelmans  Voorzitter
 Jolanda Peters  Secretaris
 Meithie Simonis  Penningmeester
 Anita Jessurun  Lid
 Suzanne Cleiren  Lid
 Diana Dijkstra  Lid
 Mischa Kater  Lid