Basisschool De Wegwijzer
Leden van de OV
De oudervereniging bestaat momenteel uit acht leden. Het gaat daarbij om een personeelslid en zeven ouders. Voor schooljaar 2016-2017 wordt de oudervereniging op de volgende manier geformeerd:
 
 Personeelsgeleding
 
 Rol
 
 Resi Scheepers  Lid
 
 Oudergeleding
 
 Rol
 
 Anita Bemelmans  Voorzitter
 Jolanda Peters  Secretaris
 Meithie Simonis  Penningmeester
 Anita Jessurun  Lid
 Suzanne Cleiren  Lid
 Diana Dijkstra  Lid
 Mischa Kater  Lid