Basisschool De Wegwijzer
Leden van de OV
De oudervereniging bestaat momenteel uit acht leden. Het gaat daarbij om één personeelslid en zeven ouders. Voor schooljaar 2016-2017 wordt de oudervereniging op de volgende manier geformeerd:
 
 Personeelsgeleding
 
 Rol
 
 Resi Scheepers  Lid
 
 Oudergeleding
 
 Rol
 
 Anita Bemelmans  Voorzitter
 Jolanda Peters  Secretaris
 Meithie Simonis  Penningmeester
 Anita Jessurun  Lid
 Suzanne Cleiren  Lid
 Diana Dijkstra  Lid
 Mischa Kater  Lid

Hieronder volgen foto's van de leden van de oudervereniging:

      
Anita Bemelmans                        Jolanda Peters                              Diana Dijkstra

   
Mischa Kater                               Suzanne Cleiren                          Anita Jessurun