Basisschool De Wegwijzer
GDO
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. Om dit te bereiken werken wij volgens het Groepsdynamisch onderwijs (GDO). Onder dit kopje bevinden zich diverse documenten, die uitleg geven over de onderdelen van het GDO. Juf Lara Strang is onze GDO-leerkracht (conflictjuf). Zouden er vragen zijn over het GDO, dan kunt u altijd bij haar terecht.Juffrouw Lara Strang