Basisschool De Wegwijzer
Leden van de MR
De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden. Het gaat daarbij om drie personeelsleden en drie ouders. Voor schooljaar 2017-2018 wordt de medezeggenschapsraad op de volgende manier geformeerd:

 
 Personeelsgeleding 
 
 Rol
 
 Eveline Beckers
 Aftreden in 2021
 Lid
 
 Lara Strang
 Aftreden in 2020
 Lid
 
 Jordi Jaeqx
 Aftreden in 2020
 Secretaris
 
 
 Oudergeleding                           Rol                 
 
 Rob Simonis
 Aftreden in 2018
 Voorzitter
 
 Sander Dijkstra
 Aftreden in 2020
 Lid
 
 Jamila Amarir
 Aftreden in 2020
 Lid